2020 r. - Parafia Świętej Trójcy w Łobżenicy

Przejdź do treści
Z ŻYCIA PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ŁOBŻENICY 2020 r.ORSZAK TRZECH KRÓLI

6.01.2020r. Dzień Objawienia Pańskiego - EPIFANIA, zwany popularnie Świętem Trzech Króli. To jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie - święto Objawienia Boga światu po grecku zwanym Epifaneją. Obchodzone już w III w. na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Dzieciątku Jezus. W Łobżenicy Orszaki Trzech Króli odbywają się od 2012 roku. (foto)100 ROCZNICA POWROTU ŁOBŻENICY DO MACIERZY

25 stycznia 1920 roku zapisał się złotymi literami na kartach historii Łobżenicy. Tego dnia do miasta wkroczył 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich przynosząc miastu i jego mieszkańcom upragnioną niepodległość. By uczcić setną rocznicę tego wydarzenia najpierw, o godzinie 11.10, rozdzwoniły się dzwony naszego parafialnego kościoła Świętej Trójcy – tak jak to miało miejsce 100 lat temu. Następnie została odprawiona Msza Święta dziękczynna za dar niepodległości. Wśród zgromadzonych obecni byli burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś, przedstawiciele władz samorządowych, dyrekcje szkół, poczty sztandarowe oraz delegacje firm, organizacji i stowarzyszeń, nie zabrakło również strażaków i harcerzy. Mszę Świętą odprawił proboszcz, ksiądz Piotr Pieniążek. W wygłoszonym kazaniu proboszcz zacytował fragmenty wypowiedzi księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego dotyczące Ojczyzny oraz wiersz pt.: „Niepodległość”. Po Mszy Świętej przeszliśmy na Plac Wolności, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Łobżenicy. W swoim przemówieniu przypomniał historię i bohaterów tamtych odległych dni, podkreślił też znaczenie jakie dla odzyskania niepodległości przez Łobżenicę miało Powstanie Wielkopolskie. Następnie przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Dopełnieniem obchodów stała się promocja książki pt. "Pamiętamy! Powstańcy Wielkopolscy z gminy Łobżenica" Lucyny Kirchenstein i Krzysztofa Poznania. (foto)


NIEPODLEGŁOŚĆ
Renata Grochowska

Polska w roku osiemnastym
Znów na mapy powróciła
Jednak Krajna z naszym miastem
Niepodległą wciąż nie była

Więc trudzili się Polacy
W Rad Ludowych zbożnym dziele
Tak też było w Łobżenicy
Józef Reinholz stał na czele

To Powstanie Wielkopolskie
Przedsmak nam wolności dało
I już żadne serce polskie
Znieść niewoli nie umiało

Wolność przyszła tu nareszcie
W styczniu dwudziestego roku
A kościelne dzwony w mieście
Rozgłosiły o tym wokół

Sto lat mamy niepodległość
I wolnością oddychamy
Nie wiem tylko czy na pewno
Fakt ten wszyscy doceniamy.
GÓRALSKA HORA

23 lutego 2020 r. na Mszy Świętej o godz. 11.00, gościliśmy kapelę ze Szczyrku. Kapelę tworzą muzycy pochodzący z Polskich Gór oraz ze Słowacji. Po Mszy świętej odbył się koncert zespołu. "Góralska Hora" to jedna z bardziej cenionych góralskich grup muzycznych. (foto)SŁOWO NA WIELKANOCUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

Wśród ważnych dla Polaków dat jest 3 maja. W tym dniu obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W roku 2020 obchody święta miały wyjątkowy przebieg. Powodem stała się epidemia koronawirusa i wynikające z niej obostrzenia dotyczące życia publicznego, w tym religijnego. Tak, jak każdego roku w kościele Świętej Trójcy została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Zawsze taka Msza gromadziła liczne grono wiernych i gości. Były delegacje władz samorządowych, firm, szkół, instytucji oraz liczne poczty sztandarowe. Po Mszy w uroczystym przemarszu przechodziło się pod pomnik na Placu Wolności, gdzie następowała dalsza część obchodów: odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie p. Burmistrza, złożenie przez przybyłe delegacje wiązanek kwiatów pod pomnikiem. W tym roku z konieczności trzeba było zrezygnować z tak uroczystej formy świętowania. We Mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Przewodniczący Rady Powiatu Pilskiego p. Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łobżenica p. Antoni Kapeja, Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica p. Piotr Łosoś. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz ks. Piotr Pieniążek. W wygłoszonym kazaniu nawiązał do preambuły Konstytucji 3 Maja - W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Przypomniał lata i wydarzenia, w których biskupi zawierzali Polskę Maryi: rok 1920, 1946, 1956 i 1966. Następnie, w łączności duchowej z Jasną Górą, proboszcz odczytał Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Na Jasnej Górze aktu zawierzenia dokonał Arcybiskup Stanisław Gądecki.
Przejście na Plac Wolności odbyło się w nielicznej grupie, w której znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych wraz z księdzem proboszczem Piotrem Pieniążkiem. Przy pomniku złożono kwiaty i na tym uroczystość została zakończona. (foto)W ostatnich tygodniach w naszej parafii miał miejsce szereg ważnych wydarzeń.
7 czerwca przeżywaliśmy odpust parafialny. Uroczystą sumę odpustową odprawił ksiądz kanclerz kurii bydgoskiej Grzegorz Nowak. Wygłosił też kazanie, w którym nawiązał do postaci Sługi Bożego, Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  Właśnie 7 czerwca miała odbyć się beatyfikacja Księdza Prymasa, ale z powodu epidemii została przełożona na czas późniejszy. (foto)

11 czerwca przeżywaliśmy, jakże odmienną niż zazwyczaj, uroczystość Bożego Ciała. Z powodu epidemii nie odbyła się procesja eucharystyczna ulicami Łobżenicy. Procesje były tylko wokół kościoła. (foto)

13 czerwca ksiądz kanonik Zenon Starszak pochodzący z Łobżenicy w naszym parafialnym kościele odprawił Mszę Świętą dziękczynną w 50 rocznicę święceń kapłańskich.

14 czerwca ksiądz prałat Lucjan Wiśniewski, proboszcz senior dziękował za 60 lat kapłaństwa. Oba tak dostojne kapłańskie jubileusze zgromadziły wielu wiernych. Jubilatom złozyliśmy serdeczne życzenia. (foto)

18 i 19 czerwca to zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czwartek odbyła się, mimo rzęsistego deszczu, procesja do czterech ołtarzy wokół kościoła. W piątek zaś był odpust w kościele w Rudnej.
Ponieważ złagodzone zostały obostrzenia z początków epidemii, mogliśmy godnie świętować te dni. Bogu niech będą dzięki!POŻEGNANIE KS. SŁAWOMIRA RAJKA

Dekretem ks. Biskupa Ksiądz Sławomir Rajek z dniem 27 czerwca 2020 r. został skierowany do parafii MB Fatimskiej w Bydgoszczy. Ksiądz Sławek ostatnią Mszę Świętą w naszym kościele odprawił w piątek 26 czerwca o godzinie 18.00. Bardzo dziękujemy ks. Sławkowi za czteroletnią gorliwą posługę. Życzymy wszystkiego dobrego w nowej parafii. (foto)ŚWIĘTO PATRONKI MIASTA ŚWIĘTEJ ANNY

W dzisiejszą niedzielę, 26 lipca, przypadło święto Patronki Łobżenicy – Świętej Anny. O godz. 11.00 została odprawiona Suma odpustowa wraz z nabożeństwem ku czci św. Anny. W sposób szczególny modliliśmy się za mieszkańców Łobżenicy i małżeństwa, które ślubowały w lipcu. Przez wstawiennictwo Świętej Anny prosiliśmy o hojne Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszej wspólnoty parafialnej. Oprawę muzyczną uświetnił zespół „Błękit Krajny”, który dał koncert po Mszy Świętej. (foto)WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W sobotę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie każdej Mszy błogosławieństwo ziół i kwiatów. 15 sierpnia to również święto państwowe. W tym roku obchodzimy 100-lecie Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą. Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona została o godz. 11.00 w kościele Świętej Trójcy. Po Mszy wspólnie z delegacją Towarzystwa Miłośników Łobżenicy przeszliśmy pod pomnik gdzie złożona została okolicznościowa wiązanka oraz wiązanki poświęcone w kościele. (foto)DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY

W niedzielę 23 sierpnia dziękowaliśmy Panu Bogu za zbiory. Dziękowaliśmy za trud rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i ogrodnikom. Dzięki ich pracy tegoroczne plony znajdą się na naszych stołach. W tym roku dożynki parafialne odbyły się w łączności z dożynkami gminnymi. (foto)PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

13 września 2020 roku w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do Stołu Pańskiego po raz pierwszy przystąpiło 34 dzieci - 17 dziewczynek i 17 chłopców. Dzieci zostały przygotowane do przyjęcia sakramentu przez katechetki, panie Mariolę Rogowicz i Joannę Nowicz oraz księdza Bartosza Brzezińskiego. Zwykle uroczystości komunijne mają miejsce w maju, ale w tym roku ze względu na epidemię, było to niemożliwe i dlatego uroczystość została przełożona na wrzesień. Wszyscy cieszyliśmy się, że mimo epidemii, dzieci mogły przeżyć pierwsze spotkanie z Chrystusem w Eucharystii z należną powagą i oprawą. Bogu niech będą dzięki. (foto)
Natomiast 20 września po raz pierwszy Komunię Świętą przyjęło czworo dzieci ze Szkoły Specjalnej w Łobżenicy. Uroczystość zgromadziła oprócz dzieci oraz ich rodziców także rodziny, koleżanki i kolegów ze szkoły wraz z rodzicami, jak również wiele innych osób związanych ze szkołą. W tych dniach przeżywaliśmy to, co powiedział Jezus Chrystus: „Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie”.  Za przyjście w Eucharystii do serc dzieci Bogu niech będą dzięki.NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W środę, 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Msza Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona o godz. 11.00 w kościele Świętej Trójcy. Po Mszy Świętej przeszliśmy przed budynek dawnej apteki gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Reinholza, aptekarza i pierwszego, po powrocie do Macierzy, burmistrza Łobżenicy. Obecni byli: Pani Iwona Reinholz-Cynajek, wnuczka Józefa Reinholza oraz delegacje władz samorządowych miasta i powiatu. Z powodu epidemii i wynikających z niej ograniczeń, uroczystość była skromna, zarówno w celebracji, jak i ilości uczestników. Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności. (foto)
BIERZMOWANIE

14 listopada 2020 r. Ksiądz Biskup Jan Tyrawa udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii oraz wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy. Pierwotnie miało się to odbyć w maju, ale z powodu epidemii, termin uległ zmianie. Również z powodu ograniczeń związanych z epidemią, sakrament przyjęła tylko starsza grupa - młodzież drugich klas szkoły ponadpodstawowej. Łącznie zostało bierzmowanych 54 młodych ludzi. W kazaniu ksiądz biskup poruszył temat zła obecnego w świecie, wskazał na Chrystusa, który zwyciężył zło i z którym człowiek może zwyciężać i pokonywać zło. Na koniec ksiądz biskup poświęcił krzyże dla bierzmowanych i udzielił błogosławieństwa.ks. Piotr Pieniążek - proboszcz


Parafia Świętej Trójcy

Data erygowania 1141 r.                       

Parafia Świętej Trójcy

Data erygowania 1141 r.                       

Wróć do spisu treści